Recruitment, Executive search

Vyhledáme zaměstnance, kteří splňují Vaše požadavky. Obsazujeme všechny pozice od dělnických profesí přes technické specialisty, administrativu, obchodníky až po manažery. Podle typu požadované pozice s Vámi bude na výběru spolupracovat konzultant se zkušenostmi z daného oboru. Konzultanti Jobs Contact využívají osvědčené postupy a dlouhodobé zkušenosti s trhem práce v České republice.

Je-li hledaná pracovní pozice vysoce nestandardní, dokážeme navrhnout vhodné řešení. Tím může být Executive Search neboli Headhunting (přímé oslovení vytipovaných osob). Tato metoda se obvykle využívá pro vyhledávání TOP manažerů, nebo velmi úzce specializovaných odborníků. Při použití této metody je obzvláště kladen důraz na diskrétnost všech zúčastněných stran.

Jobview
Našim zákazníkům poskytujeme on-line přehled o aktuálním stavu výběrového řízení – přehled představených kandidátů, jejich stav a termíny pohovorů – pro orientaci v přijímacím procesu i pro manažery a vedoucí pracovníky.

Zavřít

Zaslat poptávku

Zajímaví kandidáti / Novinky z HR

Pravidelně Vám budeme zdarma zasílat přehled kandidátů z vašeho oboru a lokality, kteří právě hledají nové uplatnění.

V našem newsletteru Vám zasíláme i výsledky našich průzkumů a zajímavosti z trhu práce. ZDE.

Předvýběr

Pro konkrétní pracovní pozici Vám v době 4 týdnů představíme dohodnutý počet uchazečů, kteří splňují definovaná kritéria a projeví zájem o nabízenou práciPředstavením kandidáta se rozumí předání informací, které mají význam pro posouzení způsobilosti kandidáta pro konkrétní pracovní pozici a kontaktů na kandidáta.

Kandidátovi je představena konkrétní pozice a společnost a je potvrzen zájem kandidáta účastnit se výběrového řízení. U této služby již neorganizujeme jednotlivá výběrová řízení.

 • Podpis objednávky služby
 • Zadání hledané pozice
 • Práce na zakázce
 • Představení minimálního dohodnutého počtu relevantních, kteří mají zájem o danou pozici
 • Pohovory organizované již klientem
 • Nástup kandidáta

Zavřít

Zaslat poptávku

Personální marketing

Nabídka na personálně-poradenskou marketingovou činnost obsahuje konzultaci a navržení strategie oslovení vhodných uchazečů a její realizaci.

 • Identifikace a objasnění pozice
 • Návrh a úprava oslovení vhodných uchazečů
 • Návrh marketingové strategie
 • Realizace marketingové strategie

Zadání objednávky služby

 • Zadání hledané pozice
 • Návrh umístění – kde zveřejnit oslovení pro danou pozici
 • Pomoc s formulací oslovení – sestavení inzerátu
 • Odsouhlasení znění oslovení klientem
 • Zasílání všech reakcí kandidátů klientovi
 • Pohovory organizované již klientem
 • Nástup kandidáta

Zavřít

Zaslat poptávku

Veletrhy / Talent Banka

Talent banka

Společně s Vámi definujeme zájmovou skupinu vašich potenciálních zaměstnanců. Vytvoříme databázi těchto kandidátů. Navrhneme a realizujeme komunikační a marketingovou strategii a vybudujeme u této skupiny značku atraktivního zaměstnavatele.

Veletrhy

Účast na veletrzích pracovních příležitostí pro studenty.

 • Posílení Vaší značky jako zaměstnavatele mezi studenty
 • Představení konkrétních otevřených pozic studentům
 • Předávání prezentačních materiálů (medailonek firmy)
 • Vytváření Talent banky pro Vaši společnost (emailové adresy účastníků)
 • Možnost prezentace Vaší společnosti reklamními předměty v soutěžích na stánku Jobs Contact – pořádáme soutěže a kvízy pro účastníky veletrhu – menší i větší ceny

Zavřít

Zaslat poptávku

Náborové a pracovně-právní poradenství

Pokud pro vás kompletní služby v náboru nebo dočasném přidělení zaměstnanců nejsou zajímavé, můžete využít poradenství např. v následujících činnostech:

 • Inzerce
 • Předběžný výběr
 • Vedení pohovorů
 • Testování a hodnocení uchazečů
 • Ověření referencí a pravdivosti informací

Zavřít

Zaslat poptávku

Payrolling

Administrativu spojenou se zpracováním mezd zaměstnanců je možné převést na nás. Pracovníci zůstávají Vašimi zaměstnanci. Služba zahrnuje měsíční zpracování mezd, roční zúčtování daně, spolupráci se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, přípravu platebních příkazů a proplácení náhrad. Payrolling snižuje administrativní náklady na zaměstnance.

On-line marketing

Tato služba vyřeší Vaši potřebu kvalifikovanýsach pracovníků v závislosti na momentální situaci nebo na velikosti a zaměření dané společnosti. Nejčastěji jsou touto službou řešeny následující pracovní pozice: projektoví vedoucí, programátoři a technická a administrativní podpora.

Adaptační a relokační servis

Ne vždy se podaří najít vhodného pracovníka v místě sídla firmy. Změna bydliště není pro mnohé z nás snadným rozhodnutím. Podpořit rozhodnutí může vědomí, že řadu starostí, které z tohoto kroku plynou, převezme někdo jiný.

Stěhování je náročné. Nová práce a stěhování současně jsou ještě obtížnější. Naším cílem je pomoci zaměstnancům, zajistit vše, aby přesun byl co nejhladší. Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme kompletní relokační služby s individuální asistencí, kdy definujeme potřeby, které jsou pro daného klienta důležité řešit.

Cílem relokačního a adaptačního servisu je maximální možné ulehčení tohoto kroku.

Pro uchazeče je zajímavé, pokud je zaměstnavatel připraven poskytnout finanční podporu pro adaptaci a stěhování. Zaměstnavatel může nabídnout zaměstnanci tzv. „adaptační balíček“ podle individuálních potřeb zaměstnance.

Zde i zaměstnavatel získává velký benefit, jelikož zaměstnanec se může plně soustředit na své pracovní úkoly a není rozptylován problémy, které by musel sám řešit. Nekomfort z nedořešeného zázemí, ale i časová náročnost při řešení bez pomoci, je mnohonásobně delší a složitější. Určitě platí, že vyřešené zázemí umožní zaměstnancům dosahovat lepších výsledků v jejich nové práci.

Na základě priorit a požadavků klienta vybereme vhodné nemovitosti tak, aby si náš klient osobně mohl prohlédnout pouze ty, které splňují jeho požadavky. Vše je efektivně plánováno do předem dohodnutých termínů.

Seznámíme klienty s lokalitou, aby se ujistili, že je vhodná pro jejich životní styl.

Našim klientům pomůžeme i s realizací převodu služeb spojených s užíváním nemovitosti. V případě zájmu zprostředkujeme pojištění spojené s nájmem či vlastnictví nemovitosti. Nabídneme řešení internetového připojení i telefonních služeb.

Naši asistenti Vám mohou pomoci i se založením bankovního účtu, při zřízení průkazu pro městskou dopravu, výběru zdravotních zařízení – praktický lékař, zubař, aj.

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme kompletní služby, kdy definujeme potřeby, které jsou pro daného klienta důležité řešit.

 • Adaptační asistence
 • Bydlení – realitní služby
 • Vlastní stěhování - zajištění stěhovací agentury či pronájem auta
 • Pomoc při získání zaměstnání pro partnerku či partnera
 • Úklidové služby
 • Péče o domácnost
 • Hlídání dětí
 • Kroužkový servis
 • Péče o domácí mazlíčky
 • Pronájem vozu

Zavřít

Zaslat poptávku

Jobs Contact Consulting, s.r.o.
Personální agentura
Křenová 531/69a, 602 00 Brno
Mail info@jobscontact.cz Mail +420 602 642 915 facebook linkedin