Recruitment, Executive search

Vyhledáme zaměstnance, kteří splňují Vaše požadavky. Obsazujeme všechny pozice od dělnických profesí přes technické specialisty, administrativu, obchodníky až po manažery. Podle typu požadované pozice s Vámi bude na výběru spolupracovat konzultant se zkušenostmi z daného oboru. Konzultanti Jobs Contact využívají osvědčené postupy a dlouhodobé zkušenosti s trhem práce v České republice.

Je-li hledaná pracovní pozice vysoce nestandardní, dokážeme navrhnout vhodné řešení. Tím může být Executive Search neboli Headhunting (přímé oslovení vytipovaných osob). Tato metoda se obvykle využívá pro vyhledávání TOP manažerů, nebo velmi úzce specializovaných odborníků. Při použití této metody je obzvláště kladen důraz na diskrétnost všech zúčastněných stran.

Zavřít

Zaslat poptávku

Zajímaví kandidáti

Vyžádejte si službu Zajímaví kandidáti. Pravidelně Vám budeme zdarma zasílat přehled nejzajímavějších osob, které právě hledají nové uplatnění. Zajímavé kandidáty také zveřejňujeme na webových stránkách. Nyní aktuální kandidáty, si můžete pohlížet ZDE.

Agenturní zaměstnání

Služba představuje vyhledání pracovníků agenturou podle zadání klienta. Úspěšní kandidáti se stanou zaměstnanci agentury Jobs Contact, dočasně přidělenými ke klientovi. Agentura dále vystupuje jako zaměstnavatel. Klient tyto zaměstnance řídí a organizuje jejich práci bez administrativní zátěže spojené s jejich výplatou.

Můžete také převést Vaše stávající zaměstnance na společnost Jobs Contact. Zastřešíme kompletní administrativu vyplývající ze zaměstnaneckého vztahu. Pracovníci se stanou našimi zaměstnanci a následně budou přiděleni na práci ve Vaší společnosti. Výhodou je, že Jobs Contact může jako agentura práce neomezeně řetězit pracovní smlouvy na dobu určitou.

Zavřít

Zaslat poptávku

Adaptační a relokační servis

Ne vždy se podaří najít vhodného pracovníka v místě sídla firmy. Změna bydliště není pro mnohé z nás snadným rozhodnutím. Podpořit rozhodnutí může vědomí, že řadu starostí, které z tohoto kroku plynou, převezme někdo jiný.

Stěhování je náročné. Nová práce a stěhování současně je ještě obtížnější. Naším cílem je pomoci zaměstnancům, zajistit vše, aby přesun byl co nejhladší. Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme kompletní relokační služby s individuální asistencí, kdy definujeme potřeby, které jsou pro daného klienta důležité řešit.

Cílem relokačního a adaptačního servisu je maximální možné ulehčení tohoto kroku.

Pro uchazeče je zajímavé, pokud je zaměstnavatel připraven poskytnout finanční podporu pro adaptaci a stěhování. Zaměstnavatel může nabídnout zaměstnanci tzv. „adaptační balíček“ podle individuálních potřeb zaměstnance.

Zde i zaměstnavatel získává velký benefit, jelikož zaměstnanec se může plně soustředit na své pracovní úkoly a není rozptylován problémy, které by musel sám řešit. Nekomfort z nedořešeného zázemí, ale i časová náročnost při řešení bez pomoci, je mnohonásobně delší a složitější. Určitě platí, že vyřešené zázemí umožní zaměstnancům dosahovat lepších výsledků v jejich nové práci.

Zavřít

Zaslat poptávku

Try and Hire

Tento systém umožňuje zaměstnat pracovníka na zkoušku. Kandidát je nejprve dočasně přiděleným zaměstnancem neboli agenturním zaměstnancem, a v případě oboustranné spokojenosti je s ním možné uzavřít trvalý pracovní vztah. Získáte tak maximální ověření uchazeče při náboru nových zaměstnanců.

Náborové a pracovně - právní poradenství

Pokud pro vás kompletní služby v náboru nebo dočasném přidělení zaměstnanců nejsou zajímavé, můžete využít poradenství např. v následujících činnostech:

 • Inzerce
 • Předběžný výběr
 • Vedení pohovorů
 • Testování a hodnocení uchazečů
 • Ověření referencí a pravdivosti informací

Zavřít

Zaslat poptávku

Payrolling

Administrativu spojenou se zpracováním mezd zaměstnanců je možné převést na nás. Pracovníci zůstávají Vašimi zaměstnanci. Služba zahrnuje měsíční zpracování mezd, roční zúčtování daně, spolupráci se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, přípravu platebních příkazů a proplácení náhrad. Payrolling snižuje administrativní náklady na zaměstnance.

Outsourcing / Body Shopping

Tato služba vyřeší Vaši potřebu kvalifikovanýsach pracovníků v závislosti na momentální situaci nebo na velikosti a zaměření dané společnosti. Nejčastěji jsou touto službou řešeny následující pracovní pozice: projektoví vedoucí, programátoři a technická a administrativní podpora.

Nejvýznamnějšími přínosy jsou:

 • Jasně definované náklady – při získávání odborníka znáte jeho cenu.
 • Profesionalita – získaný pracovník je zaměřen na činnost, kterou potřebujete pokrýt.
 • Přesně definuje, jakou službu a v jakém rozsahu požadujete; s garancí požadované kvality.
 • Dostupnost služby – větší počet specialistů pro danou oblast eliminuje nebezpečí případných výpadků.
 • O agendu, spojenou se získaným člověkem, se stará poskytovatel.
 • Kontrola – dostáváte vyhodnocení služeb, úspěšnosti nebo informace o plnění úkolu.
 • Odpadá nutnost složitě získávat vlastní personál a po splnění úkolu ho propouštět.

Zavřít

Zaslat poptávku

Adaptační asistence

Prostřednictvím přiděleného asistenta provedeme zaměstnance celým procesem relokace, kdy definujeme potřeby, které jsou pro daného klienta důležité řešit.

Na základě priorit a požadavků klienta vybereme vhodné nemovitosti tak, aby si náš klient osobně mohl prohlédnout pouze ty, které splňují jeho požadavky. Vše je efektivně plánováno do předem dohodnutých termínů.

Seznámíme klienty s lokalitou, aby se ujistili, že je vhodná pro jejich životní styl.

Našim klientům pomůžeme i s realizací převodu služeb spojených s užíváním nemovitosti. V případě zájmu zprostředkujeme pojištění spojené s nájmem či vlastnictví nemovitosti. Nabídneme řešení internetového připojení i telefonních služeb.

Naši asistenti Vám mohou pomoci i se založením bankovního účtu, při zřízení průkazu pro městskou dopravu, výběru zdravotních zařízení – praktický lékař, zubař, aj.

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme kompletní služby, kdy definujeme potřeby, které jsou pro daného klienta důležité řešit.

 • Adaptační asistence
 • Bydlení – realitní služby
 • Vlastní stěhování - zajištění stěhovací agentury či pronájem auta
 • Pomoc při získání zaměstnání pro partnerku či partnera
 • Úklidové služby
 • Péče o domácnost
 • Hlídání dětí
 • Kroužkový servis
 • Péče o domácí mazlíčky
 • Pronájem vozu

Zavřít

Zaslat poptávku

Jobs Contact Consulting, s.r.o.
Personální agentura
Křenová 71, 602 00 Brno
Mail info@jobscontact.cz Mail +420 602 642 915 facebook linkedin